Tủ sắt hồ sơ AT09K3BCK Tủ sắt hồ sơ AT09K3BCK
Đăng ngày 26-11-2022 03:22:41 AM
Mã sản phẩm: AT 000256
Giá : 3.575.000 VND

Tủ sắt hồ sơ AT09K3BCK
Tủ sắt hồ sơ chi tiết

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính lùa. Khoang dưới có 2 cánh sắt lùa.

Kích thước :W1000 x D450 x H1830 mm

Tủ được tiếp xúc với sàn bằng bốn chân nhựa điều chỉnh được

Tủ giày 12 ngăn 12C3KG
Đăng ngày 06-05-2022 02:37:27 AM
Mã sản phẩm: 12C3KG
Giá : 2.700.000 VND

Tủ giày 12 ngăn 12C3KG

Tủ có 1 khối gồm có  12 khoang mỗi khoang có thêm 1 đợt thành 2 ngăn , ngăn trên W 300 D 450 H 250mm ngăn dưới W 300 D 450 H 150mm,
12 cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5.
Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Kích thước tủ: W 915 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa.

Tủ 15 ngăn 15C3K
Đăng ngày 06-05-2022 02:31:55 AM
Mã sản phẩm: AT 000218
Giá : 3.150.000 VND

Tủ 15 ngăn 15C3K

Tủ có 1 khối gồm có  15 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc,
trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 915 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5.
Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Tủ 24 ngăn 24C4K
Đăng ngày 06-05-2022 02:20:40 AM
Mã sản phẩm: AT 000217
Giá : 4.115.000 VND

Tủ 24 ngăn 24C4K

Tủ có 1 khối gồm có 24 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker ,
 tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1200 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5.
Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Tủ 20 ngăn 20C4K
Đăng ngày 06-05-2022 02:11:12 AM
Mã sản phẩm: 20C4K
Giá : 3.900.000 VND

Tủ 20 ngăn 20C4K

Tủ có 1 khối gồm có 20 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker ,
 tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1200 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Kích thước lọt lòng ngăn tủ W 300 D 450 H 338mm

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5.
Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Tủ 24 ngăn 24C3K
Đăng ngày 06-05-2022 02:02:40 AM
Mã sản phẩm: AT 000215
Giá : 3.600.000 VND

Tủ 24 ngăn 24C3K

Tủ có 1 khối gồm có 24 ngăn đều nhau,
cánh sắt mở sử dụng khóa locker , tay nắm và có thêm tai khóa móc,
trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 915 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi.
Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5.
Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa.

Tủ locker 30 ngăn
Đăng ngày 31-12-2021 02:41:05 AM
Mã sản phẩm: AT 000211
Giá : 5.925.000 VND

Tủ locker 30 ngăn
TỦ LOCKER 30C5K

Tủ có 1 khối gồm có 30 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker , tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1500 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Kích thước lọt lòng ngăn tủ W 300 D 450 H 280mm

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ 12 ngăn
Đăng ngày 31-12-2021 02:33:22 AM
Mã sản phẩm: AT 000210
Giá : 2.850.000 VND

Tủ 12 ngăn

TỦ LOCKER 12C3K

Tủ có 1 khối gồm có  12 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 915 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ 48 ngăn kéo
Đăng ngày 18-12-2021 05:04:09 AM
Mã sản phẩm: AT 000201
Giá : 6.750.000 VND

Tủ 48 ngăn kéo

Kích thước tủ : W 1800 D 450 H 1462mm

Kích thước mặt hộc kéo W 263 H 169

Kích thước lọt lòng hộc kéo W 240 x D 360 H 130mm

Và được chia dọc theo chiều sâu hộc kéo thành 3 ngăn mou6 căn W 80 D 360 H 130mm

Mặt hộc có 1 tay nắm C không khóa, và được dập 1 bảng tên nhân viên.

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm. Dung sai nguyên vật liệu ±5, 

Các hộc kéo được kéo trên ray thép uốn cong dày 0,7mm

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU118-21D
Đăng ngày 18-12-2021 04:25:46 AM
Mã sản phẩm: AT 000200
Giá : 6.250.000 VND

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU118-21D

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi khoang có 7 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh khóa dàn.

Kích thước: W1180 x D407 x H915 mm

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU88-7D
Đăng ngày 18-12-2021 04:21:33 AM
Mã sản phẩm: AT 000199
Giá : 4.250.000 VND

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU88-7D

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang cánh sắt mở có 1 khóa mã, bên trong có 2 đợt di động. Khoang 7 ngăn kéo sử dụng chung 1 thanh khóa dàn.

Kích thước : W880 x D407 x H915 mm

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU118-12D
Đăng ngày 18-12-2021 04:16:52 AM
Mã sản phẩm: AT 000198
Giá : 5.250.000 VND

TỦ HỒ SƠ GHÉP TU118-12D

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang, mỗi khoang có 4 ngăn kéo, dùng chung 1 thanh khóa dàn.

KT: W1180 x D407 x H915 mm

Tủ cá nhân sơn màu 18 ngăn
Đăng ngày 18-12-2021 04:07:12 AM
Mã sản phẩm: AT 000197
Giá : 3.025.000 VND

Tủ cá nhân sơn màu 18 ngăn

TỦ CÁ NHÂN SƠN MÀU 18C3K

W915D450H1830

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Công Ty Anh Thư

ĐC: 326 Điện biên phủ, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện Thoại

Ms Loan 0898 917 808

Ms Thảo  0937 804 808

Mr Đạt  0931 983 808

Ms Hằng  0931 531 808

https://baoholaodongbinhduong.vn

http://thietbianhthu.com

Tủ hồ sơ 8 ngăn
Đăng ngày 18-12-2021 03:43:38 AM
Mã sản phẩm: AT 000196
Giá : 2.850.000 VND

Tủ hồ sơ 8 ngăn

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, cánh kính lùa khung thép, có 3 đợt di động loại ngăn tăng đưa và chia thành 4 ngăn

Kích thước : W915 x D450 x H1830 mm

KT Kính: 1610 x 360 x 3 mm

Tủ hồ sơ TS09K7
Đăng ngày 18-12-2021 03:37:45 AM
Mã sản phẩm: AT 000195
Giá : 3.650.000 VND

Tủ hồ sơ TS09K7

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang. Bên trên là 3 cánh kính, bên dưới 3 cánh sắt.

Kích thước: W1380 x D450 x H1830 mm

Tủ cá nhân 36 ngăn
Đăng ngày 18-12-2021 03:22:06 AM
Mã sản phẩm: AT 000194
Giá : 5.965.000 VND

Tủ cá nhân 36 ngăn

TỦ LOCKER 36C6K

Tủ có 1 khối gồm có 36 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker , tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1810 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa.

Ngoài ra tủ có thể không dùng khóa hoặc sử dụng khóa số theo nhu cầu của khách hàng

TỦ CÁ NHÂN SƠN MÀU 16C4K
Đăng ngày 18-12-2021 03:10:27 AM
Mã sản phẩm: AT 000193
Giá : 4.095.000 VND

TỦ CÁ NHÂN SƠN MÀU 16C4K
TỦ LOCKER 16C4K

Tủ có 1 khối gồm có  16 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1200 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

KHÓA : Có 2 dòng khóa thông dụng để khách hàng chọn lựa 

1- Khóa locker T6:  khóa tốt không trùng khóa, khóa có số trên chìa và ổ,  khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa, tỷ lệ trùng khóa 1/2400 ổ .Có kèm  theo chìa khóa Master key cho đơn hàng đặc biệt,

2- Khóa tiêu chuẩn: khóa có số trên chìa, không có số trên ổ, tỷ lệ trùng khóa 1/150 ổ

Tủ locker 20C4KL
Đăng ngày 18-12-2021 03:06:12 AM
Mã sản phẩm: AT 000192
Giá : 4.165.000 VND

Tủ locker 20C4KL

Tủ locker 20C4KL tủ được thiết kế sử dụng cho phòng gym 10 cánh hoặc 20 cánh

KT tủ : W 1795 D 450 H 1840mm

KT ngăn: W 440 D 450 H 338mm

TỦ LOCKER SƠN MÀU 24C4K
Đăng ngày 18-12-2021 03:00:12 AM
Mã sản phẩm: AT 000191
Giá : 4.385.000 VND

TỦ LOCKER SƠN MÀU 24C4K

Tủ cá nhân 24 ngăn

Tủ có 1 khối gồm có 24 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker , tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 1200 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

Hỗ trợ thông tin sản phẩm: Tủ locker 24C4K

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Công Ty Anh Thư

ĐC: 326 Điện biên phủ, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện Thoại

Ms Loan 0898 917 808

Ms Thảo  0937 804 808

Mr Đạt  0931 983 808

Ms Hằng  0931 531 808

https://baoholaodongbinhduong.vn

http://thietbianhthu.com

Tủ cá nhân nhiều màu 15C3K
Đăng ngày 18-12-2021 02:30:12 AM
Mã sản phẩm: AT 000190
Giá : 3.375.000 VND

Tủ cá nhân nhiều màu 15C3K

Tủ có 1 khối gồm có  15 ngăn đều nhau, cánh sắt mở sử dụng khóa locker liền tay nắm và có thêm tai khóa móc, trên mỗi cánh cửa được dập 1 bảng tên nhân viên và 1 lỗ thông gió

Kích thước tủ: W 915 D 450 H 1840 mm ( đã bao gồm chân nhựa 40x40 )

Chất liệu sắt sơn tĩnh điện màu ghi. Ngăn, vách, nóc, đáy, lưng tủ 0,5mm, cánh cửa, hông tủ, đố 0,7mm tai khóa móc 1li5. Dung sai nguyên vật liệu ±5, tủ được tiếp xúc với sàn bằng 4 chân nhựa.

Tủ được trang bị dòng khóa HT, khóa trong trạng thái mở không rút được chìa ra khỏi ổ khóa

.

Hỗ trợ thông tin sản phẩm:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ

Công Ty Anh Thư

ĐC: 326 Điện biên phủ, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện Thoại

Ms Loan 0898 917 808

Ms Thảo  0937 804 808

Mr Đạt  0931 983 808

Ms Hằng  0931 531 808

https://baoholaodongbinhduong.vn

http://thietbianhthu.com

Hỗ trợ khách hàng

Kinh doanh

Ms Loan

Ms Thảo

  • 0937804808

Ms Hằng

  • 0931531808

Kỹ thuật

Mr Đạt

  • 0931983808

Anh thư

  • 0896693808
Giới thiệu Quảng cáo
Thiết bị camera
Sản phẩm mới
FIX BANNER LEFT
FIX BANNER RIGHT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây